Wat kan ik met een lijfrente?

Nog nooit van een lijfrente gehoord? Wat zijn lijfrenten?! Een lijfrente is een financieel contract in de vorm van een verzekeringsproduct, die voor je word opgesteld door een levensverzekeringsmaatschappij.  Jij als koper ook wel lijfrentetrekker genoemd, krijgt door deze maatschappij een reeks toekomstige betalingen in ruil voor de onmiddellijke betaling volgens een vastgestelde norm.

Wanneer u komt te overlijden word het contract per direct geëindigd, ook kunt u er voor kiezen om dit contract aan te passen. Zoals wanneer u komt te overlijden u nabestaanden het resterende bedrag uitbetaald zullen krijgen.

Verschillende soorten rente en uitkeringen

  • De oudedagslijfrente: bij deze rente kunt u zelf de ingangsdatum kiezen tot uiterlijk het jaar waarin u zeventig jaar zult worden. Deze uitkering eindigt pas wanneer u komt te overlijden.
  • De overbruggingslijfrente: ook hier kunt u zelf de ingangsdatum zelf bepalen. De einddatum is uiterlijk op de dag dat u 65 jaar wordt of, als dat eerder is, op de ingangsdatum van uw pensioen.
  • De tijdelijke oudedagslijfrente: de looptijd van deze tijdelijke lijfrente is minimaal vijf jaar. De ingangsdatum is de dag waarop u 65 jaar wordt. Als u eerder met pensioen gaat, geldt u pensioendatum als ingangsdatum.
  • De nabestaandenlijfrente: bij deze rente begint wanneer de verzekerde komt te overlijden. Als de begunstigde iemand is buiten de directe familiekring is de looptijd vrij. Binnen de familiekring loopt de rente tot de begunstigde de leeftijd van 30 jaar heeft bereikt. De uitkeringen stoppen als de begunstigde voor de einddatum overlijd.

Moet ik belasting betalen over de lijfrente-uitkering?

Het antwoord hierop is ja, je betaald belasting over de lijfrente-uitkering. Hierover word namelijk inkomstenbelasting betaald, maar eerst zal de financiële instelling loonbelasting inhouden op uw uitkeringen.

Ook kan er voor gezorgd worden dat bij het berekenen van de belasting de financiële instelling rekening houd met een saldoverklaring. U kunt namelijk een verklaring niet-afgetrokken premies krijgen die u aan uw bank, verzekeraar of andere financiële instelling kunt geven.

Hoe kan ik mijn lijfrente berekenen?

Het berekenen van u lijfrente kan heel snel en gemakkelijk via verschillende internet sites.